Onze notariële geschiedenis

Een eeuwenoude traditie, van 1679 tot heden

Kantoor Turnhout

1679 aanstelling van Gerardus Dierckx als notaris voor de regio Turnhout (door de Raad van Brabant)

De taken van een notaris waren toen nog niet zo uitgebreid als vandaag maar de ’oorsprong’ van ons kantoor gaat wel terug tot de tijd van Lodewijk XIV.

1703 Petrus Snijders,( schoonzoon van Gerardus Dierckx) werd in opvolging van zijn schoonvader notaris.

Daarna volgden de zonen, traditiegetrouw telkens hun vader op als notaris:

1736 Petrus Gerardus Snijders

1766 Petrus Josephus Snijders

1777 Franciscus Snijders

In 1796 kwam er door de invoering van de Franse revolutionaire wetgeving over het notarisambt een einde aan de notariële carrière van Franciscus Snijders.

De Franse wetgever organiseerde ten, tijde van Napoleon, het ambt van notaris op een wijze zoals het vandaag in grote lijnen nog steeds kennen.

1802 aanstelling Petrus Dierckx ( familielid van de 1ste notaris Gerardus Dierckx 1679) als notaris te Turnhout.

Zijn rechtstreekse afstammelingen volgden hun vader steeds op als notaris.

1829 notaris Josephus Dierckx

1861 notaris Petrus Dierckx

1890 notaris Louis Dierckx

1925 notaris Fernand Dierckx

1963 notaris Jean Dierckx

1994 notaris Louis Dierckx

Op 01 januari 2019 kwam er een fusie tot stand tussen het kantoor van Louis Dierckx te Turnhout en het kantoor Segers & Eyskens te Ravels (Weelde) en ontstond Notura Notarissen

2023 Louis Dierckx neemt ontslag als notaris en zo komt er einde aan 221 jaar Notariaat Dierckx in Turnhout.

2023 Notaris Christiaan Eyskens volgt Louis Dierckx op als notaris te Turnhout.

Kantoor Weelde (Ravels)

1833 Notaris Theodoor Wouters

1874 Notaris Edmond Swaan

1893 Notaris Stanislas Gillis

1908 Notaris Emiel De Bougne

1937 Notaris Alfred Van Hove

1963 Notaris Jozef Segers

1993 Notaris Filip Segers

2007 Associatie notaris Filip Segers met notaris Christiaan Eyskens

2019 Associatie notaris Helene Luyten te Weelde (Ravels) met notaris Filip Segers en notaris Christiaan Eyskens

2019 fusie tussen het kantoor van Notarissen Segers Eyskens & Luyten te Ravels (Weelde) en het kantoor van notaris Louis Dierckx te Turnhout, zo ontstond meerstandplaatsenkantoor Notura Notarissen met zetel te Turnhout en een Antenne in Weelde (Ravels)

Kantoor Antwerpen

1836 Notaris Hermans

1885 Notaris August Hermans

1905 Notaris Henri Hermans

1931 Notaris Henri-Joseph Hermans

1959 Notaris Henri-Robert Hermans

1990 Notaris Marnix Van Herzeele

2019 Associatie notaris Marnix Van Herzeele met notaris Philippe Caeymaex

2023 Notaris Philippe Caeymaex

Kantoor Ravels

1997 Notaris Rina Dieltiëns

2023 Notaris Ann-Sophie Liekens

1 januari 2024

Fusie tussen Notura Notarissen en notaris Caeymaex te Antwerpen en notaris Liekens te Ravels:

Notura Notarissen, notariskantoor met zetel te Turnhout en Antennes te Ravels en te Antwerpen

5 notarissen – 1 kandidaat-notaris – 3 locaties – 45 medewerkers

Notura Notarissen

IG       LI

Turnhout
Parklaan 22/10
2300 Turnhout
014 42 51 51

Ravels
Moleneinde 14
2381 Ravels
014 65 92 45

Antwerpen
Oudeleeuwenrui 48
2000 Antwerpen
03 233 26 33